Chữ nổi Formex

Biển chữ nổ Formex không còn xa lạ với mỗi chúng ta, bởi biển quảng