Khắc Laser Mica

Mica Acrylic là một trong những vật liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi